Małopolski System Informacji Medycznej – projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej – projekt pilotażowy został zrealizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. 

Celem projektu było stworzenie jednolitej zintegrowanej platformy wymiany danych medycznych i udostępnienie elektronicznych usług medycznych w skali regionu. Inwestycja miała charakter pilotażu i została zrealizowana, aby m.in. zweryfikować możliwości oraz ryzyka wynikające z zastosowania poszczególnych rozwiązań w zakresie e-zdrowia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w Małopolsce. 

W ramach projektu pilotażowego powstała platforma wymiany danych medycznych, do której zostały przyłączone trzy szpitale wojewódzkie:

  • Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.
  • Szpital Specjalistyczny im. J. Dietla w Krakowie
  • Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

Czas wdrożenia systemu: 2014-2015

Okres funkcjonowania pilotażu projektu: 2015-2021

Dzięki wdrożeniu pilotażu projektu w 3 wybranych jednostkach medycznych o różnych systemach informatycznych (różni dostawcy, różne rozwiązania, różny poziom zinformatyzowania) uruchomiono system MSIM. Zweryfikowane zostały ryzyka i zagrożenia wynikające z zastosowania poszczególnych rozwiązań w zakresie e-zdrowia, a wnioski i doświadczenia znajdą zastosowanie w kolejnych projektach. Wśród korzyści z realizacji projektu znajduje się także dostosowanie systemu informatycznego do wytwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej i znaczne podniesienie jakości prowadzonej dokumentacji. A dla pacjentów pilotaż oznaczał ułatwienie dostępu do specjalistów, bez konieczności osobistej wizyty w rejestracji placówki. Wielu mieszkańców Małopolski skorzystało z wygodnej metody umówienia wizyty do poradni za pośrednictwem Internetu.

Pilotaż zakończył działanie. Dziękujemy za korzystanie z systemu.